Blog

Ympäristökädenjälkemme

Ympäristökädenjälkemme

Olemme mukana Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) sekä Luonnonvarakeskuksen (LUKE) koordinoimassa Kestävän liiketoiminnan edistäminen Pohjois-Karjalan kiertobiotaloudessa -hankkeessa (KELIPK). Vuosien 2018–2019 aikana toteutettavan hankkeen päätavoitteena on kehittää kestäviä liiketoimintamalleja kiertobiotalouden toimijoille Pohjois-Karjalassa. Hankkeen kolmiportaista järjestelmää hyödyntäen kartoitimme ennakkokyselyn avulla oman tapamme toimia ilmaston hyväksi.

SYKE ja LUKE tarjoavat tietotaitonsa liiketoiminnan edistämiseksi kestävässä kiertobiotaloudessa, ympäristönäkökohtien arvioinnissa ja arvontunnistuksessa. Tämän myötävaikutuksena pääsimme keskustelemaan erikoistutkija Johanna Niemisen kanssa yrityksemme tämän hetkisistä toimista vähentää ilmaston kuormitusta. Lisäksi tämän keskustelun pohjalta loimme tavoitteita kehittää ja parantaa ympäristökädenjälkeämme,

Pyrimme jatkossakin tiedostamaan ja kehittämään tapaamme toimia ilmaston ja ympäristön hyväksi.